ورود / عضویت
رستوران دارچین
ایرانی - فرنگی - دریایی - کباب - خوراک - خورشتنوع سفارش :
12 - 16:30 / 19:30 - 00 ساعت:
خیابان کوشا قطعه 95 آدرس :
 • مرغ ترش
  ران مرغ ، سبزی شمال ، آبلیمو ، آب نارنج ، برنج ایرانی اعلاء
  34000 تومان
 • قلیه ماهی
  150گرم ماهی شیر ، سبزی قلیه ماهی ، 250 گرم برنج ایرانی اعلاء
  55000 تومان
 • عدس پلو با گوشت
  120گرم گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله ، 100 گرم کشمش پلویی ، برنج ایرانی اعلاء
  33500 تومان
 • لوبیا پلو
  120گرم گوشت گوساله ، لوبیا سبز ، 250 گرم برنج ایرانی اعلاء ، ادویه مخصوص دارچین
  39000 تومان
 • چلو خورشت قیمه بادمجان
  100 گرم گوشت گوساله ، 40گرم لپه ، 150گرم بادمجان ، 250 گرم برنج ایرانی اعلاء
  36500 تومان
 • چلو خورشت قیمه
  100گرم گوشت گوساله ، 40گرم لپه ، سیب زمینی سرخ کرده ، 250 گرم برنج ایرانی اعلاء
  36500 تومان
 • چلوخورشت فسنجان
  150گرم سینه مرغ. ، 120گرم گردو چرخ کرده ، رب انار ، برنج ایرانی اعلاء
  39500 تومان
 • قیمه نثار
  200گرم گوشت گوساله ریزشده در سس مخصوص ، خلال پسته وبادام ، زرشک ، برنج ایرانی اعلاء
  39500 تومان
 • قرمه سبزی
  100گرم گوشت گوساله ، سبزی قرمه، لوبیاقرمز ، لیموعمانی ، برنج ایرانی اعلاء
  36500 تومان
 • ته چین مرغ و بادمجان
  150گرم سینه مرغ خردشده ، 120 گرم بادمجان تکه شده ، زعفران ، برنج ایرانی
  39000 تومان
 • ته چین مرغ
  250گرم سینه مرغ خردشده ، زعفران ، 250گرم برنج ایرانی اعلاء
  38500 تومان
 • کباب تابه ای
  200 گرم گوشت چرخ کرده مخلوط ، گوجه فرنگی ، فلفل کبابی، سس مخصوص
  39500 تومان
 • عدس پلو باگوشت
  120گرم گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله ، 100گرم کشمش پلویی ، برنج ایرانی اعلاء
  33500 تومان
 • چلو خورشت بادمجان
  100گرم گوشت گوساله ، 150گرم بادمجان ، 250 گرم برنج ایرانی اعلاء
  38500 تومان
 • قیمه نثار
  200گرم گوشت گوساله ریزشده در سس مخصوص، خلال پسته و بادام ، زرشک ، برنج ایرانی اعلاء
  39500 تومان
 • چلو خورشت کرفس
  100گرم گوشت گوساله ، 150گرم کرفس ، جعفری ، نعنا ، برنج ایرانی اعلاء
  36500 تومان
 • باقالی پلو با گوشت
  200 گرم گوشت ران گوساله، باقالی پلو با برنج ایرانی اعلاء
  55000 تومان
 • چلو خورشت قرمه سبزی
  100گرم گوشت گوساله ، سبزی قرمه ، لوبیاقرمز ، لیموعمانی، برنج ایرانی اعلاء
  36500 تومان
 • ته چین مرغ
  250گرم سینه مرغ خردشده ، زعفران ، برنج ایرانی اعلاء
  38500 تومان
 • ته چین مرغ با بادمجان
  150گرم سینه مرغ خردشده ، 120گرم بادمجان تکه شده ، زعفران ، برنج ایرانی
  39000 تومان
 • کباب تابه ای
  200گرم گوشت چرخ کرده مخلوط ، گوجه فرنگی ، فلفل کبابی ، سس مخصوص
  39500 تومان
 • لوبیا پلو
  120گرم گوشت گوساله ، لوبیاسبز ، 250 گرم برنج ایرانی اعلاء ، ادویه مخصوص دارچین
  39000 تومان
 • قلیه ماهی
  150گرم ماهی شیر ، سبزی قلیه ماهی ، 250 گرم برنج ایرانی اعلاء
  55000 تومان
 • مرغ ترش
  ران مرغ ، سبزی شمال ، آبلیمو ، آب نارنج ، برنج ایرانی اعلاء
  34000 تومان
 • چلو خورشت بادمجان
  100گرم گوشت گوساله ، 150گرم بادمجان ، 250 گرم برنج ایرانی اعلاء
  38500 تومان
 • چلو خورشت قیمه بادمجان
  100گرم گوشت گوساله ، 40 گرم لپه ، 150گرم بادمجان ، 250گرم برنج ایرانی اعلاء
  36500 تومان
 • چلو خورشت فسنجان
  150گرم سینه مرغ ، 120گرم گردوچرخ کرده ، رب انار ، برنج ایرانی اعلاء
  39500 تومان
 • کباب تابه ای
  200گرم گوشت چرخ کرده مخلوط ، گوجه فرنگی ، فلفل کبابی ، سس مخصوص
  39500 تومان
 • باقالی پلو با گوشت
  200گرم گوشت ران گوساله ، باقالی پلو با برنج ایرانی اعلاء
  55000 تومان
 • چلوخورشت کرفس
  100گرم گوشت گوساله ، 150گرم کرفس ، جعفری ، نعنا ، برنج ایرانی اعلاء
  36500 تومان
 • چلو خورشت قیمه بادمجان
  100گرم گوشت گوساله ، 40گرم لپه ، 150گرم بادمجان ، 250رم برنج ایرانی اعلاء
  36500 تومان
 • ته چین مرغ
  250گرم سینه مرغ خردشده ، زعفران ، برنج ایرانی اعلاء
  38500 تومان
 • ته چین مرغ و بادمجان
  150گرم سینه مرغ خردشده ، 120گرم بادمجان تکه شده ، زعفران ، برنج ایرانی
  39000 تومان
 • قیمه نثار
  200گرم گوشت گوساله ریزشده درسس مخصوص ، خلال پسته و بادام ، زرشک ، برنج ایرانی اعلاء
  39500 تومان
 • لوبیا پلو
  120گرم گوشت گوساله ، لوبیاسبز ، 250گرم برنج ایرانی اعلاء ، ادویه مخصوص دارچین
  39000 تومان
 • قلیه ماهی
  150گرم ماهی شیر ، سبزی قلیه ماهی ، 250گرم برنج ایرانی اعلاء
  55000 تومان
 • مرغ ترش
  ران مرغ ، سبزی شمال ، آبلیمو ، آب نارنج ، برنج ایرانی اعلاء
  34000 تومان
 • چلوخورشت فسنجان
  150گرم سینه مرغ ، 120گرم گردو چرخ کرده ، رب انار ، برنج ایرانی اعلاء
  39500 تومان
 • چلوخورشت بادمجان
  100گرم گوشت گوساله ، 150گرم بادمجان ، 250 گرم برنج ایرانی اعلاء
  38500 تومان
 • چلوخورشت قرمه سبزی
  100گرم گوشت گوساله ، سبزی قرمه ، لوبیاقرمز ، لیموعمانی ، برنج ایرانی اعلاء
  36500 تومان
 • کباب تابه ای
  120گرم گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله ، 100گرم کشمش پلویی ، برنج ایرانی اعلاء
  39500 تومان
 • باقالی پلو با گوشت
  200گرم گوشت ران گوساله ، باقالی پلو با برنج ایرانی اعلاء
  55000 تومان