ورود / عضویت
رستوران وزرا
ایرانی - کباب - خورشت - خوراک نوع سفارش :
12 - 16:30 ساعت:
مجتمع خدماتی گلدیس خیابان وصال 1 شماره18 آدرس :
 • لوبیا پلو
  26000 تومان
 • عدس پلو درباری
  25000 تومان
 • چلو خورشت کرفس
  28000 تومان
 • چلو قیمه نثار
  47000 تومان
 • باقالی پلو با گوشت
  50000 تومان
 • سبزی پلو با ماهی
  50000 تومان